تماس

محصولاتمرکزفروش

محصولاتمرکزفروش

  • لولههایفولادیLSAW:تلفن:0086-317-3736333
  • خطلولهبدوندرز:تلفن:0086-317-3736333
  • SSAWفولادلوله:تلفن:0086-317-8986630

محصولاتمرکزفروش

  • 肠衣油管:تلفن:0086-317-8986613
  • لولههایفولادیERW:تلفن:0086-317-8986623
  • پوششلولههایفولادی:تلفن:0086-317-8986625

مخاطب

هبیAbter钢管有限公司,بامسئولیتمحدود

آدرس:20کفاتاقهفتم2002年,生肌ساختمان,پکنجاده,云鹤منطقه,沧州شهر,استانهبی,چین

تلفن:0086-317-3736333 -----فکس:0086-317-2011165

ایمیل:abter2016@163.comabtersteel@gmail.com

هبیAbter钢管有限公司,بامسئولیتمحدود。واحدچانگشا

آدرس:اتاق1220,بزرگ美居چانگشا,No.868های武夷خیابان,开福منطقه,شهرچانگشا,استانهونان,چین

تلفن:0086-731-84113663 -----فکس:0086-317- 5204566

ایمیل:abter2016@163.comabtersteel@gmail.com

ثبتنام
برایدریافتمحصولاتجدید
واطلاعات

نقشهسایت