لوله های فولادی بدون درز

图15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各在各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各ی㶤砼砼砼砼砼砼砼砼砼砼砼砼砼砼砼第五部分:API5L、ASTM A106/A53、ASTM A179/A192、EN10210、EN10208/216、DIN2391。

دیدن محصولات

有组织犯罪集团(OCTG)

从1607年7月月月日日日日日方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方在15 15 5 5 5月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日的的的的的15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5日日日日日日日日日日日日日,,,,,在在在在在在在在在月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月API J55/API K55/API L80(یاN80 Q&T)N80/API C90/API C955/API T95/API P110/。


دیدن محصولات

جوش داده شده لوله های فولادی

要求لوله کشی توزیع یک گزینه قابل توجهی از پیوند لوله, متشکل از مقاومت الکتریکی جوش (ERW) و همچنین LSAW لوله, SSAW لوله و دو قوس جوش غوطه ور: DSAW, فولاد کربن, فولاد خط لوله-- همراه با خاص خود را فلنج و همچنین تاسیسات. ما نیز به ارمغان بیاورد A252, ,SA53 / A53 است.API 5L GR.ب .

دیدن محصولات

لوله و اتصالات

در زیر ما در دسترس صنعتی کربن استیل لوله و اتصالات تاسیسات که قطعا برآورده کار شما نیاز به. ما کمک خواهد کرد که شما مونتاژ وظیفه شما کل و کشتی آن را به خود نزدیک بندر است.اتصالات: جراحی آرنج, توپ را روی گوه, صلیب, کاهنده, فلنج و فولاد خم..ما کمک خواهد کرد که شما را با هم کل پروژه خود را و کشتی آن را به نزدیک ترین بندر.

دیدن محصولات
英语 العربية বাংলা 荷兰语 法国 德国 意大利语 巴哈萨·梅拉尤 پارسی 葡萄牙 ਪੰਜਾਬੀ 罗曼娜 Русский CзПззз 西班牙人 ภาษาไทย 蒂尔克çe 钛ếng ViệT

کشف جدیدترین محصولات


ما لوله های فولادی موجود در داخلی و یا واردات از سهام, اما اگر یک چیز خاص است نه در سهام در حال حاضر از شما درخواست, ما تضمین همان روز حمل و نقل و یا سریعترین آماده سازی در دسترس.
 • تاریخ
  ممکن است 1, 2014
  مشخصاتمحدودهازقطر2”- 24“ضخامتدیوارهبرناماه10زطریق160年性病,x, XXSشیمیاییالزاماتAPI 5 l PSL1ترکیب% C M P Sشیمیاییموردنیاز(بدوندرز)陈霞1.20 0。03موادشیمیاییموردنیاز(جوش)点1.35 0。1。03 = API 5 l PSL2ترکیب% C M P S Si V Nb,Tiشیمیاییموردنیاز(بدوندرز).24 1.20 .025 .015 .04点06 . 05 .04点موادشیمیاییموردنیاز(جوش)是口径1.20 .025 .015 . 05 . 05 .04美元.04点حداقلعملکرد/کششیAPI 5 l PSL1حداقلعملکرد:35500 PSIحداقلکششی:60200 PSI API 5 l PSL2حداقلعملکرد:35000 - 65300 PSIحداقلکششی:60200 -[…]
 • تاریخ
  آوریل 30, 2014
  在15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各比例(%)(157)是一个在该地区开展工作的单位。在该地区开展的工作中,是一个在该地区开展工作的单位。是一个在该地区开展的工作的单位。是一个在该地区开展的工作的单位。是一个在该地区开展的工作中,是一个在该地区的成员,是一个在该地区的成员,是一个在该地区的成员,是一个在该地区的成员,S、S,镍、镍、铬、铬、铬、铜、铜、铜、铜、P、P、P、P、P、S、S、镍、铬、铜、铜、铜、锰、铜、铜、铜、铜、铜、钼、钼、V、15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15个在15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15ال)ASTM A53 A=330=205 B=415=240
 • تاریخ
  آوریل 29, 2014
  在各15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各从1575555555555555555551515151515151515555555555555555151515151515155555555555551515555555555551515155555555555151555555555555555555555的的的各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各水冷壁、水冷壁、过热器在2004年6月的各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各在本周四的各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各3.0米-18米:► ASTM A192(ASME SA192)► 在15766月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日的的的的各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各在1578的各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各مات。► درجه: آ 192 دیگ فولادی بدون درز لوله های کاربردی: برای […]

خط لوله
پروژه
راه حل
ماموریتما


阿伯塔在2008 2008年8月月,在18 18 18岁的情况下,从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从到到到到到到到到到到到到从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从本月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日在15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半半دیایی ساخت کسب و کار.
在本月15 15日,从从从从本月15 15日的角度出发,从从从本月15日的角度角度出发,从从本月15 15日的角度出发,从从从本月15 15日的角度角度角度角度的的角度角度,从从从从从从从本月15日的角度角度出发,从从从从本月15 15 15日的角度角度角度角度角度角度,从从从从自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自15 15 15 15 15 15 15 15 15 15日日日日日日日日日日起,自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15日日日日日日日日日日日日日日日日日的的的自自自自自自自自自18月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日,,,,,在18 18 18 18 18 18 18 18 18各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各یتوزیعASTM/ASME,EN,API。。

ادامه مطلب